CLIPIAU TREIGL AMSER

Gweler isod am glipiau fideo treigl amser o ddatblygiad Abertawe Ganolog.

Tynnu'r bont droed i gerddwyr

Mae'r fideo hwn yn dangos y broses o fynd ati dros nos i dynnu'r hen bont droed i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth. Mae pont gyswllt newydd ddramatig yn rhan o'r datblygiad newydd.

Gwaith Dur yr Arena

Gwyliwch y cynnydd dramatig wrth i'r gwaith dur gael ei godi ar gyfer Arena newydd ATG.