Y newyddion diweddaraf

Mynnwch y diweddaraf am newyddion a chynnydd datblygiad Abertawe Ganolog.

GORFFENNAF 2020

Ffilm o’r awyr o gynnydd yr arena

Mae lluniau drôn anhygoel yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn.

Rhagor o wybodaeth

TREIGL AMSER

Gwaith dur yr arena

Gwyliwch y clipiau treigl amser o godi'r gwaith dur ar gyfer Arena newydd ATG.

See more timelapse videos

ARCHIF NEWYDDION

Ffilm o’r awyr yn recordio cynnydd yr arena

Mae lluniau drôn anhygoel yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn.

Read More

Rhagor o goed i’w plannu fel rhan o brosiect yr arena

Yr wythnos hon, bydd gwaith yn dechrau i ehangu stryd yng nghanol y ddinas yn barod ar gyfer traffig dwy ffordd fel rhan o brosiect arena Abertawe.

Read More

LLUNIAU O’R AWYR YN DANGOS ARENA DAN DO ABERTAWE YN DATBLYGU

Mae delweddau newydd dramatig yn dangos sut mae arena â lle i 3,500 o bobl yn datblygu rhwng canol dinas Abertawe a’r marina.

Read More

NENLINELL ABERTAWE’N NEWID WRTH I STRWYTHURAU DUR YR ARENA GODI

Mae rhannau newydd o nenlinell Abertawe’n dod i’r amlwg wrth i fframiau dur arena dan do newydd y ddinas a’r adeiladau cysylltiedig godi.

Read More

YMGYRCH DDYFAL YN TYNNU PONT HEOL YSTUMLLWYNARTH YN LLWYDDIANNUS

The latest stage in the construction of Swansea’s new arena has been completed.

Read More

DAU GAM MAWR YMLAEN AR GYFER CYNLLUN GWEDDNEWID ABERTAWE GWERTH £135 MILIWN

A preferred bidder was announced for the Phase One hotel site and the design of the scheme’s landmark bridge was unveiled.

Read More

CYNNYDD AR ARENA DDIGIDOL ABERTAWE YN DENU SYLW YN EWROP

Mae’r prif waith adeiladu a ddechreuwyd ar arena ddigidol Abertawe wedi cyrraedd y penawdau ledled Ewrop.

Read More

Y CAMAU NESAF YN CAEL EU CYMRYD MEWN CYNLLUN GWERTH £1 BILIWN I ADNEWYDDU ABERTAWE

The £1 billion transformation of Swansea city centre will take a major step forward this month.

Read More