Ffilm o’r awyr yn recordio cynnydd yr arena


24 Gorffennaf 2020

Mae lluniau drôn anhygoel yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn.

Mwynhewch y lluniau drôn newydd anhygoel hyn.

Maent yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn.

Gallwch weld y gwaith bron â’i gwblhau ar fframiau dur enfawr y prosiect.

Mae’r arena sydd â lle i 3,500 o bobl yn cael ei chodi wrth ymyl yr LC, ar safle hen faes parcio Heol Ystumllwynarth, yn ogystal â’i dau lawr parcio cyfagos gyda pharcdir i ddod ar ei phen.

Draw ar ochr arall y brif ffordd – rhwng Tesco ac Iceland – y mae ffrâm ddur maes parcio aml-lawr mwy o faint a chraidd concrit bloc a fydd yn gartrefi ac yn unedau masnachol.

Bydd pont droed lydan dirnod yn cysylltu’r ddwy ochr.

Diolch am y lluniau a’r ffilm: Buckingham Group Contracting a Global Drone Surveys.

Rhagor: www.swansea.gov.uk/SkylineSteel

Aerial view of the new arena construction.