Wedi'i chyllido a'i darparu'n falch gan Gyngor Abertawe gyda chymorth gan y Fargen Ddinesig

Arwain y gwaith gwerth £1 biliwn i adfywio Abertawe

Mae canol dinas Abertawe yn brosiect gweddnewid trefol mawr, gyda thros £1 biliwn yn cael ei fuddsoddi ar draws y ddinas, gan alluogi Abertawe i wireddu ei photensial fel un o'r lleoedd mwyaf bywiog i fyw, gweithio, ymweld ac astudio ynddo yn y DU. Mae Abertawe Ganolog ar flaen y gad o ran adfywio uchelgeisiol y ddinas. Mae Cynlluniau ar gyfer Cam Un yn cynnwys arena a chanolfan gynadledda â lle ar gyfer 3,500 o bobl - i'w gweithredu ar sail hirdymor gan Ambassador Theatre Group - gwesty â 150 o ystafelloedd, parc arfordirol 1.1 erw, gwell tir y cyhoedd a pharcio ceir a chartrefi newydd, ochr yn ochr â bwytai annibynnol a chyrchfan a darpariaeth fanwerthu. Mae cyfleoedd prydlesu cychwynnol bellach ar gael.

Y DIWEDDARAF

Ffilm o’r awyr yn recordio cynnydd yr arena

Mae lluniau drôn anhygoel yn cynnig golwg drawiadol o’r awyr o gynnydd cynllun Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £135 miliwn.

Read More

Rhagor o goed i’w plannu fel rhan o brosiect yr arena

Yr wythnos hon, bydd gwaith yn dechrau i ehangu stryd yng nghanol y ddinas yn barod ar gyfer traffig dwy ffordd fel rhan o brosiect arena Abertawe.

Read More

View all news & media

O’n traeth ysblennydd a’n tirnodau hanesyddol i’n prifysgolion a sefydliadau o’r radd flaenaf, mae Abertawe’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd nad ydynt wedi'u gwerthfawrogi'n iawn am gyfnod rhy hir. Ochr yn ochr â'r prosiectau trawsnewidiol eraill sy'n digwydd ar draws y ddinas, mae Abertawe Ganolog yn ddarn coll o'r jig-so a fydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas, ac yn cryfhau ein bywiogrwydd economaidd yn fawr.

Rob Stewart

Arweinydd Cyngor Abertawe

CYFLEOEDD PRYDLESU

Mae cyfleoedd prydlesu bellach ar gael ar gyfer Cam Un o Abertawe Ganolog, gydag unedau manwerthu a chaffi ar gael ym mloc Stryd Gwasael ger y bont nodwedd newydd, y 'Pafiliwn' i'w leoli yn y Parc Arfordirol newydd, a Sgwâr Dewi Sant.

Edrychwch ar y cyfleoedd prydlesu